Xem Thời Vận

Người tuổi Mẹo đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Một năm vừa xấu vừa tốt. Đặt một con ve ở hướng đông để kiểm soát những

Người tuổi Tý (Chuột) đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Không phải là một năm tốt. Cần khiêm tốn. Đây là năm bạn rất cần sự bảo

Người tuổi Dần đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Một năm xấu cho người tuổi Dần. Không làm việc quá sức hoặc để bị stress. Đeo

Người tuổi Sửu đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Không phải là một năm tốt. Đây là thời điểm cần hạ mình. Sẽ được lợi ích

Người tuổi Thân đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Bạn cần phải có Áp Tuế tiền ( tức những chuỗi tiền xu được xâu bằng chỉ

Người tuổi Tỵ (Rắn) đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Trưng bày Tỳ Hưu đối diện hướng Tây Bắc để vượt qua những xung đột với Thái

Người tuổi Thìn đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Đặt một đầu rùa đầu rồng ở hướng đông nam sẽ giúp bạn thoát khỏi vận hạn

Người tuổi Tuất đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Một giai đoạn yên tĩnh khi bạn được hưởng sự lợi ích từ sự hiện hữu của

Người tuổi Mùi đến năm bao nhiêu tuổi sẽ gặp được vận may?

Năm 2007 : Đặt Phật cười ở hướng tây bắc để hấp thụ những vấn đề khó khăn của bạn