công nghệ tội phạm

Tội phạm Mỹ dùng drone để do thám hoạt động của cảnh sát

{title}

Chưa hết, giới tội phạm Mỹ còn sử dụng drone theo dõi các đặc vụ và gia đình họ. Và