Kinh nghiệm phỏng vấn

Hãy sử dụng 5 câu trả lời thông minh này trong buổi phỏng vấn

Có người thận trọng, không trả lời ngay mà xin một chút thời gian để suy nghĩ và người phỏng