phong thủy tủ lạnh

Phong thủy hũ gạo, tủ lạnh nếu đặt sai coi chừng tán gia bại sản

Đặt sai phong thủy hũ gão, tủ lạnh, coi chừng tán gia bại sản

Tủ lạnh là máy móc vận hành liên tục cả 24h trong ngày, nếu như đặt ở hướng dữ sẽ